Ungas blick på konst

Hur upplever unga konsten i Skövde? Under sommaren har ett antal filmer producerats där unga sommarpraktikanter själva fått göra sin röst hörd. Genom att skapa egna videovisningar delar de sina tankar om konsten och bidrar till berättelsen om våra gemensamma konstverk i staden.

Under handledning av Konstmuseet i Skövde har ungdomarna diskuterat konst och konstpedagogik och själva prövat en mängd olika uppgifter såsom att vara konstguide, filma pedagogiska konstaktiviteter, fritt prata kring konstverk och planera premiär för filmerna. Även ett material för att forma en ung referensgrupp på Konstmuseet har tagits fram av sommarpraktikanterna.

Filmerna premiärvisas i här och i Konstmuseets kanaler fredag 20 augusti kl 13.00!

 

Ungas blick på konst genomförs i samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling.