Musikskolan i Skövde

På Musikskolan kan du från 3 års ålder uppleva och lära dig om sång, rytm och musik. Utifrån varje elev skapar vi förutsättningar för ett lustfyllt förhållande till och utövande av musikaliska uttryck. 

Enskild undervisning på Musikskolan

På musikskolan kan du anmäla ditt barn för enskild undervisning från det året att barnet fyller åtta år. Undervisningen sker en gång i veckan och lektionen är 20 minuter lång. Vi har i dagsläget kö till de mest populära instrumenten, som piano och gitarr, medan det är kortare kö till andra instrument.

Står du i kö?

Har du inte hört något? Ingen fara! Det flesta av våra elever får en plats vid terminsstarter, men vi jobbar löpande med intag under läsåret och en lärare kommer höra av sig så fort ni har fått en plats. 

Barngrupper läsåret 22/23

Läs mer om vilka barngrupper det finns att söka. Att delta i en barngrupp ger inte förtur till enskild undervisning eller andra grupper.