Anmälan och avgifter

Du kan anmäla ditt barn till individuell undervisning på instrument från 1 januari det året barnet fyller 8 år. För enskild undervisning i sång gäller 11 år. Du kan anmäla ditt barn till en av våra barngrupper, från det året barnet fyller 3 år. Det finns olika barngrupper för olika åldrar.

Avgifter

Terminsavgiften betalar du för hel termin, om du varit inskriven på skolan tre veckor eller mer. Detsamma gäller för instrumenthyran. Terminsavgiften för enskild undervisning garanterar i grund 24 erbjudna lektioner per läsår. Viss variation i antalet lektioner per termin kan förekomma. 
Antagen elev behåller sin plats på musikskolan tills målsman säger upp den.
Elev som har individuell undervisning på instrument eller sång får sjunga i kör gratis.

Terminsavgifter

1 barn                                                           900 kr
2 barn i samma familj                        1 500 kr
3 eller fler barn i samma familj      1 800 kr
Barngrupper                                             600 kr
Kör                                                                600 kr
Övriga grupper                                        600 kr
Studio 164                                                 600 kr
Spela i band                                              600 kr
Filmkurs                                                      600 kr
Drill                                                               600 kr
Fördjupningslinjen                             1 600 kr
Fördjupningslinjen biinstrument    900 kr
Hyra av instrument                                600 kr

Avanmälan

Om du vill avanmäla din plats på Musikskolan så kan du antigen göra det direkt till din lärare eller via mail till musikskolan@skovde.se