El Sistema

El Sistema är en del av Musikskolans verksamhet på Rydskolan

Vår verksamhet på Rydskolan 

Vi började vår El Sistema-verksamhet på Rydskolan 2018 och bedriver idag undervisning för föreskoleklass, åk 1 och åk 2.

Undervisningen för förskoleklasserna är obligatorisk och består av sång, rörelse och rytmik. Eleverna arbetar med förberedelser inför kommande år. Årskurs 1 spelar fiol tillsammans med två pedagoger från Musikskolan.