Sjung i kör

Hos oss kan du sjunga i kör från 7 års ålder.

Confetti
Confetti är vår yngsta kör. Den är öppen för elever som går på lågstadiet.

Young Voices
Young Voices är kören för dig som går i mellanstadiet. Här sjunger vi sånger i olika stilar, ibland på engelska och övar oss på att sjunga i olika stämmor. 

Con Amore
Con Amore är en ungdomskör för dig som går på högstadiet eller gymnasiet. Här sjunger vi i stämmor och repertoaren består av mycket pop, men vi provar även andra stilar.