bild på kvinna på stenar.

Chuyia Chia - Man and Land

15 oktober 2020 – 21 mars 2021

Tillfälligt stängt till 18 december pga covid-19

Chuyia Chias utställning Man and Land kretsar kring människans tämligen komplicerade relation till marken vi nyttjar för våra egna intressen. Människan har i alla tider utnyttjat, exploaterat och förändrat landskapet för att bättre passa sina behov. Men idag, samtidigt som vi mer än någonsin förr förändrar hela ekosystem för att maximera matproduktion och avkastning, har vi samtidigt på allvar börjat inse att vi behöver finna en balans och en långsiktig hållbarhet i vår relation till naturen. I skenet av detta har köksträdgårdar, kolonilotter och andra typer av småskalig odling fått en allt viktigare roll. De kan fungera som alternativ till det storskaliga, inte sällan skadliga jordbruket, men kanske ännu mer som en slags uråldrig ritual där människan genom sin trädgård kan reflektera och bli ett med naturen genom att lära sig förstå kretsloppets alla delar; årstiderna, jordmånen, klimatet, solen, skuggan, vattnet. Chuyia Chia växte själv upp i en malaysisk fiskeby där människorna levde på det som havet och landskapet hade att erbjuda. Detta levnadssätt sådde ett frö som med tiden växte till en djupt rotad kunskap om värdet av att vara rotad i och hämta kraft från naturen, en kunskap hon nu använder och vill förmedla i sitt konstnärliga arbete.

I utställningen får besökaren bland annat träda in i en vetegräslabyrint, odlad på plats i utställningsrummet, se purjolöksrustningar som konstnären själv använt i performanceverk samt träda in i ett fiktivt laboratorium. Chuyia Chias utställning är årets andra utställning på Konstmuseet i Skövde som tangerar fältet bio-art, med liknande frågeställningar och biologiskt material. Men där vårens utställare Špela Petrič letade efter svar på några av vår tids svåra frågor genom biomedicinsk kunskap i en faktisk laboratoriemiljö så letar Chuyia Chia istället efter svaren genom att vända blicken inåt och bakåt - ner i den faktiska myllan.  

 

Intervju med Chuyia