Konstmuseet

Använd konsten som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen! Konstmuseet erbjuder ett skolprogram där elever och lärare ges möjlighet att möta konsten tillsammans med en konstpedagog.

Skolbesök på Konstmuseet i Skövde

Samtidskonsten speglar ofta aktuella samhällsfrågor och med hjälp av konsten kan vi diskutera vår värld. Genom fokus på samtal och reflektion vill vi skapa engagerade möten med konsten och väcka nyfikenhet och kreativitet. Skolprogrammen involverar ett genus- och normkritiskt perspektiv samt är utformade med utgångspunkt i skolans läroplaner. Vi anpassar besöken efter gruppen och alla är välkomna – från förskolan till grundskolan och vuxenutbildningar. Alla lektioner innehåller moment av bildanalys och ett lekfullt lärande för de yngre.

Lektionerna är kostnadsfria och bokas främst tisdag-torsdag. Medföljande lärare ansvarar alltid för klassen.

Längd: 45-60 minuter. Med fördjupande bildanalys 90 minuter.

Lärare och elever är också varmt välkomna att besöka museet på egen hand för till exempel bildanalyser, samtal om värdegrundsfrågor/demokrati/normer och för att få inspiration till egna konstnärliga gestaltningar. I vår museiguide finns ett pedagogiskt material att använda inför ert museibesök. 

Varmt välkomna att besöka Konstmuseet när helst det passar er, på egen hand eller med pedagog. Vill ni komma på en tid utöver våra ordinarie öppettider, kontakta oss så öppnar vi för er!

Vad är konst?

Alla årskurser. Lektionen anpassas efter elevernas ålder.

Vi tittar på utställningarna och samtalar kring konsten utifrån de olika teman som finns i museet. Kan vad som helst vara konst? Måste konst vara fin? Hur speglar konsten vår samtid? Vilka tankar och känslor kan konsten väcka? Eleverna får möjlighet att själva diskutera, reflektera och analysera samt utveckla sin förmåga att resonera kring frågor om normer, makt och bild. Lektionen kan förlängas med att eleverna själva får arbeta med djupgående bildanalys, eller erbjudas som en fortsättning av lektionen vid klassens nästa besök.

Konst, normer och genus

Alla årskurser. Lektionen anpassas efter elevernas ålder.

Vad är en norm och hur påverkas vi av normer?  Vilka historier berättas och har historiskt berättats genom konsten? Vi diskuterar kanon, kvalitetsbegreppet och genier. Kön, klass, etnicitet och makt. Förbered gärna besöket genom att diskutera begreppen normer och genus utifrån olika exempel.