Arrangörsstöd

Skolan kan söka regionalt arrangörsstöd till exempel resor till musik- och teaterförställningar eller andra kulturarrangemang!

Det regionala arrangörsstödet, en given pott pengar per kommun och år, administreras regionalt av Kultur i Väst och i kommunerna av kultursamordnaren. I Skövde är det Marika som är spindel i nätet och som måste kontaktas när du vill boka något i katalogen och vill använda arrangörsstödet.

Under länkar hittar du mer information om arrangörsstödet och det går även bra att kontakta Marika för mer information. 

Pengarna är till för Västra Götalands 49 kommuner och syftar till att stärka arbetet med kultur för barn och unga.