Konstmuseet Fokus - Helt konkret

20 maj-13 november 2021

Vårens utställning i Konstmuseet Fokus - Helt Konkret tar avstamp i tidigt 1900-tal, då abstraktionen med kubismens grundformer och utgångspunkter utvecklades till konkretismen. I avsaknaden av symboler och föreställande ting växte den konkreta konsten fram i världen. På den svenska konstscenen verkade Elli Hemberg (1896-1994), med bland andra Otto G Carlsund (1897-1948), Olle Bonniér (1925-2016) och Lennart Rodhe (1916-2005). En utforskande tid utav bildens egen verklighet. Ända fram till idag kan vi se konstnärers nyfikenhet över att skala av och sortera bort, och frågan vi då kan ställa oss är – vad finns kvar?

Konkret måleri, inte abstrakt, eftersom ingenting är konkretare eller verkligare än en linje, en färg, en yta…

Ur tidskriften Art Concret

I utställningsserien Konstmuseet Fokus byter vi utställning oftare än vi kan hänga om hela Konstmuseets basutställning. Här har vi en möjlighet att agera snabbt och byta utställning direkt om det dyker upp något särskilt vi vill belysa. Därför har vi ibland inget slutdatum på dessa utställningar.