Residensstaden

Ett residens erbjuder fördjupat arbete på annan plats än på hemmaplan. Det ger tid för reflektion och utveckling av det egna konstnärliga uttrycket. Processen kan gagna uttrycksformerna och bidra till konstnärlig förnyelse. Residensverksamheten i Skövde möjliggör fördjupade möten med lokalsamhället, genom workshops, dialog och researcharbete.