Utom Husen

Konstmuseet i Skövde är en del av Stockholms Kvinnohistoriskas samverkansprojekt Utom Husen!

I samarbete med Index Foundation i Stockholm, Konstfrämjandet Norrbotten och Konstmuseet i Skövde kommer tre verk produceras av konstnärerna Hanni Kamaly, Ida Isak Westerberg och Berith Stennabb. Berättelserna från en samtidsdokumentation med kulturarbetare och fokusgrupper om tillgänglighet blir underlag för konstnärerna som sedan fritt får arbeta med att ta fram konstverk som ska ställas ut på tre platser i Sverige under 2021.
Med Utom Husen vill Kvinnohistoriska tänja på vad som är möjligt och verka både för att publiken får uppleva, att konstnärer får skapa och att institutioner sprider kunskap – bortom det fysiska mötet och en permanent byggnad. Målet med projektet är att på innovativa och banbrytande sätt utforska hur historia, kultur och konst kan gestaltas i de offentliga och digitala rummen – i människors vardag, och ta fram metoder som på lång sikt kan bryta isolering och främja deltagande, kunskap, konst och kulturupplevelser.
Läs mer om Utom Husen, samarbetet och konstnärerna på