Katja Beckman Ojala, Marie Beckman och Jussi Ojala - Paralleller

30 maj-1 september 2024, Konstmuseet, Skövde Kulturhus

I 40 år har keramikerna Marie Beckman (f.1960) och Jussi Ojala (f.1956) bott och verkat utanför Skara, och häromåret återvände deras dotter textilkonstnären Katja Beckman Ojala (f.1990) till Skara efter många år i Stockholm och Berlin.

Nu gör de gemensam sak och flyttar in i Konstmuseets lokaler för en tvådelad sommarutställning där deras likheter, såväl som olikheter synliggörs, där materialets möjligheter och omöjligheter utmanas och där det kanske kommer att gå att se spår av vad en plats över tid gör med ett konstnärskap.