Folke Dahlberg - Genom dröm och verklighet

8 september kl 17.00-20 november kl 16.00 2022 på Konstmuseet, Skövde Kulturhus

Folke Dahlberg (1912-1966) skapade under 1930-talet en helt egen stil där hans säregna tuschteknik mötte surrealismen, men också mer tidlösa motiv och teman som landskapet, skärgården och människan.

Folke Dahlberg växte upp i Askersund. Efter konststudier i Stockholm och därefter, i början av 1930-talet, en kringflackande tillvaro, med en nästintill årslång vistelse på Mallorca, återvände Folke 1936 till trakten kring norra Vättern och dess arkipelag av öar.

Tidigt framstod tuschtecknandet som Folkes sätt att uttrycka sig på. Med tuschet och punkttekniken nådde han sitt helt egna bildmässiga uttryck. Konsthistorikern Ragnar von Holten menade att Folke Dahlberg genom dessa teckningar framstod som ”otvivelaktigt en av Sveriges största tecknare genom tiderna” . I de stora punktteckningarna som skapades under ett drygt decennium på 1930- och 40-talen är hela bilden uppbyggd av en mängd punkter. En långsam och tålamodskrävande metod.
I punktteckningarna är människor ganska vanligt förekommande, antingen som huvudmotiv, eller att de ingår i en komposition med landskap och  olika objekt. Framförallt är det kvinnor som avbildas i form av klassicistiska stoder frusna i en rörelse.

Det var i egenskap av tecknare, som Folke initialt fick uppmärksamhet och erkännande. Parallellt med tecknandet, skrev han poesi och prosa som det dock skulle dröja flera år innan han fick utgiven. Som illustratör debuterade han i kulturtidskriften Karavans sista nummer 1935. Efter en stor separatutställning i Stockholm 1945 övergick skrivandet till att efterhand bli allt viktigare. Med boken Vättern 1949 fick han sitt publika genombrott.

Den 29 augusti 1966 drunknade Folke i Karlsborgsviken, under en seglats med en vän. Dagen efter kom diktsamlingen Havet slutet ut.

Utställningen är samproducerad med Folke Dahlberg Sällskapet.

Vernissage Torsdag 8 september kl 17.00-19.00

Vernissage för utställningarna Folke Dahlberg – Genom dröm och verklighet i lilla galleriet och Konstmuseet fokus – När Surrealismen kom till stan på våning 2 i Konstmuseet

Kl 17.00 Invigningstal av biskop Åke Bonnier