Konstmuseet fokus: Ungas blick på konst

5 maj-27 augusti 2022 på Konstmuseet, Skövde Kulturhus

Vårens utställning i Konstmuseet Fokus heter Ungas Blick på konst och vi har glädjen att för första gången presentera en utställning som helt och hållet fokuserar på de ungas blick, deras syn på konsten och betydelsen bildkonsten har för dem, ja, ungdomarnas perspektiv helt enkelt.

Vilka är “Ungas blick på konst”?

Vi är fyra unga från milleiniegenerationen, två gymnasieelever och två universtitetsstudenter, som under våren fick möjligheten att skapa en utställning med några av museets konstverk. Vi tycker att de ungas perspektiv på konst ofta inte får tillräckligt med rum och vill locka yngra människor till museet. Konst är för alla att se, tolka och ta del av. Därför representerar vår utställning den yngre generationen och vår berättelse. Idén bakom varje utvalt konstverk är att det ska representera en fas i livet- från att du föds tills det att du passerar 20. Utställningen är ett ansikte utåt för vår historia och vår önskan är att alla ska kunna relater till och se sig själva i konstverken

Who is ”Ungas blick på konst”?

We are four millennials, two high school students and two university students, who are part of a new program at the museum. This spring we were offered the opportunity to curate an exhibition with works from the museum collection.  Our goal with the Ungas Blick På Konst exhibition is to provide a young person’s perspective on art and how we view art.  We also hope to invite younger people to experience the museum.   Art is for everyone to see, interpret and experience. This exhibition therefore represents the millennial generation’s coming of age story. Basically, the idea behind every chosen artwork is that it represents a state of life- from childhood to your early twenties. The exhibition is a representation of our story and our wish is that everyone can relate and see themselves in the artworks as well.  

Lovis Schüler, Negin  Khani, Hannee Kajo och Donna Mertala.