Bra att veta

Frånvaro och sjukanmälan

Frånvaroanmälan görs till respektive lärare. Eleven kan förlora sin plats på Kulturskolan vid upprepad ogiltig frånvaro.

Avanmälan

Antagen elev behåller sin plats på Kulturskolan tills målsman säger upp den. Om du vill avanmäla din plats på Kulturskolan så kan du antigen göra det direkt till din lärare eller via mail till kulturfabriken@skovde.se

Lektionsgaranti

Vi garanterar att eleven blir erbjuden minst 24 undervisningstillfällen per läsår när det gäller enskild undervisning och 20 tillfällen när det gäller grupper. Förutom den schemalagda undervisningen räknas konserter, workshops och evenemangsbesök som lektionstillfällen. Även om eleven uteblir vid sådana tillfällen räknas det som ett erbjudet lektionstillfälle.

Läsårstider

Kulturskolan följer grundskolans läsårstider. När du har lov i grundskolan är du också ledig från Kulturskolan . Om du har studiedagar eller liknande, prata med din lärare om vad som gäller för Kulturskolan de dagarna. 

Logga in i vårt elevsystem

Om ditt barn går på Kulturskolan kan du logga in i vårt elevsystem för att se dina uppgifter:
SpeedAdmin - Logga in

Hyra instrument

På Kulturskolan har du möjlighet att hyra instrument under högst ett år. Undantag görs för en del orkesterinstrument som du får hyra under längre tid. Om inte Kulturskolan har det instrument som du vill börja spela, går det att hyra eller hyrköpa i musikaffärer.

Kulturskolans uppdrag

Undervisningen ska bedrivas på ett sådant sätt att den, förutom att ge eleven möjlighet att utveckla färdighet på sitt instrument, stärker deras självkänsla och deras förmåga att umgås med både jämnåriga och vuxna på ett lust- och respektfullt sätt.