Biblioteksplan

Demokratiresan - Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023

"Biblioteken i Skövde kommun ska arbeta för att stärka demokratin genom att ge förutsättningar för livslångt lärande. Invånarna i Skövde kommun ska ges möjlighet att delta aktivt i ett öppet och demokratiskt samhälle. Biblioteken ska vara ”samhällets öppna rum” (Nationell biblioteksstrategi 2019), vara en del av samhällsutvecklingen och en plats där nya idéer och tankar kan födas."

 

Läs hela Biblioteksplanen för Skövde kommun 2020-2023