Helénstugan

Skövdes äldsta bevarade trähus.

Helénsstugans historia

Byggnadens placering följer det medeltida gatunätet och ligger därför snett mot dagens rutnätsplan. En helt ny stadskarta ritades 1760, året efter branden, och staden byggdes upp igen.
 
Från 1760-talet har stugan varit i en och samma familjs ägo. Den senaste ägaren var Lotta Helén (1822-1916) och det är efter hennes familj som stugan är uppkallad. Lotta ärvde stugan efter sina fosterföräldrar och bodde här tillsammans med sin man Sven Pettersson, kallad Petter, och deras fosterdotter Anna Britta Johansson. Efter Lottas död inköptes huset till Skövde stad.
 
Stugan, som innehåller framkammare och storstuga, är byggnadsminne sedan 1979. Idag visas byggnaden med inredning från 1800-talet.

 

Vill du boka en visning av Helénstugan så kan du läsa mer under Visningar och studiebesök.